נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 

Centre Alliance vs Democratic Labour on niqāb

קיים דיון בנושא זה...

עברית