נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 

Australian Christians vs Health Australia on nuclear waste

נושאים סביבתיים

האם אתה תומך בניית מתקן אחסון פסולת גרעיני בטריטוריה הצפונית? סטטיסטיקות לָדוּן

Australian Christians מצביעים: לא Source

Health Australia מצביעים: לא Source

קיים דיון בנושא זה...

עברית