נסה את החידון הפוליטי
+

Democratic Labours במדיניות economic

מועמדים

נושאים

הכלכלה  ›  תשלום שווה

האם מעסיקים יידרשו לשלם גברים ואיש אותה המשכורת עבור אותה העבודה?

DL>DL  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  יום ראשון שכר זוגי

האם העובדים ממשיכים להיות משולם שכר כפול ביום ראשון?

DL>DL  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  בדיקת סמים לצורך קבלת שירותי רווחה

האם על מקבלי קצבאות רווחה לעבור בדיקת סמים?

DL>DL  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  שכר מינימום

האם על הממשלה להעלות את שכר המינימום?

DL>DL  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  מסים

האם הממשלה צריכה להעלות את המסים על העשירים?

DL>DL  בסיס התמיכה של המפלגהכן


עד כמה אמונותיך הפוליטיות דומות למדיניותו של Democratic Labours ? קח את החידון הפוליטי כדי לגלות.

הכלכלה  ›  שימוש במי כרייה

אם הפרויקטים שלהם לערב מים, צריכות חברות פחם להיות כפופות לתקנות ממשלתיות נוספות?

DL>DL  הצהרות ציבוריותכן

הכלכלה  ›  מס חברות

האם אוסטרליה להגדיל או להקטין את שיעור המס לחברות?

DL>DL  בסיס התמיכה של המפלגהלהעלות

הכלכלה  ›  רשת פס רחב הלאומי

האם ממשלת אוסטרליה ממשיכה להשקיע מיליארדים דולרים בפיתוח של רשת הפס הרחבה הלאומית?

DL>DL  הצהרות ציבוריותלא

הכלכלה  ›  סובסידיות חקלאיות

האם הממשלה צריכה לסבסד חקלאים אוסטרליים?

DL>DL  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  תמריץ כלכלי

האם על הממשלה להשתמש בתמריצים כלכליים כדי לסייע למדינה בתקופות מיתון?

DL>DL  בסיס התמיכה של המפלגהכן, אבל באמצעות הקלות במס עבור כל האזרחים

הכלכלה  ›  מינוף שלילי

האם הממשלה צריכה לאסור תשלובת שלילית?

DL>DL  בסיס התמיכה של המפלגהכן, הוויתור הזה באופן לא פרופורציונלי הטבות לעשירים

הכלכלה  ›  איגודי עובדים

האם אתה מאמין עזרת איגודים מקצועיים או לפגוע בכלכלה?

DL>DL  הצהרות ציבוריותעוזרים, אבל יש לאסור עליהם לתרום כספים לפוליטיקאים

הכלכלה  ›  פנסיות ממשלתיות

האם יש להגדיל את תשלומים הפנסיה לעובדי מדינה בגמלאות?

DL>DL  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  הוצאות הממשלה

האם על הממשלה לקצץ בהוצאות הציבוריות כדי לצמצם את החוב הלאומי?

DL>DL  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  השכרת מס

האם אתה תומך עליית המשאבים מינרליים לשכור מס?

DL>DL  הצהרות ציבוריותלא

הכלכלה  ›  בנקאות במדינות זרות

האם אזרחי אוסטרליה מורשה לשמור או להשקיע את כספם בחשבונות בנק זר?

DL>DL  בסיס התמיכה של המפלגהכן, ובלבד שההכנסה במדינות זרות מדווחת

הכלכלה  ›  ABCC

האם הממשלה צריכה להחזיר את הוועדה לתכנון ובנייה (ABCC)?

DL>DL  בסיס התמיכה של המפלגהלא, אנחנו צריכים להקים כלב שמירה נגד שחיתות רחבה לאומית במקום

הכלכלה  ›  ביטקוין

האם על הממשלה להגדיר את הביטקוין כמטבע חוקי?

DL>DL  בסיס התמיכה של המפלגהלא, לסווג אותו כסחורה

עברית