נסה את החידון הפוליטי

2.1k תשובות

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...6 שנים

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...6 שנים

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...6 שנים

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...9 שנים

לא, נבחרי ציבור רוכשים ניסיון רב ערך ונעשים נציגים אפקטיביים יותר לאורך זמן

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...9 שנים

עברית