נסה את החידון הפוליטי

8k תשובות

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...5 שנים

כן, עד שתשתיות הדיור, הבריאות והחינוך שלנו יוכלו יותאמו לקליטתם

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...6 שנים

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...6 שנים

לא, ועלינו להגדיל את הכמות הנוכחית של המהגרים להם אנו מאפשרים להיכנס למדינה

עברית