Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Afstemninger  |  Partier  | 
United AustraliaLabor

United Australia vs Labor on economic issues

økonomiske spørgsmål

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde? statistik drøfte

United Australia’s answer: Nej, de nuværende krav i ligelønsloven fra ​​1963 er allerede tilstrækkelige Source

Labor’s answer: Ja, og virksomhederne bør forpligtes til at offentliggøre deres lønniveauer for hver position Source

Skal arbejdstagere fortsat blive betalt dobbelt løn på søndag? statistik drøfte

United Australia’s answer: Ja Source

Labor’s answer: Ja Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

United Australia’s answer: Ja, men giv behandling til dem der har testet positiv Source

Labor’s answer: Nej Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

United Australia’s answer: Ja Source

Labor’s answer: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

United Australia vælgerne: Ja Source

Labor’s answer: Ja Source

Hvis deres projekter involverer vand, bør kulselskaber være underlagt yderligere statslige regler? statistik drøfte

United Australia’s answer: Ja Source

Labor’s answer: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

United Australia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Labor vælgerne: Mere Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

United Australia’s answer: Hæv for store multinationale virksomheder, men sænk den for små virksomheder Source

Labor’s answer: Hæv for store multinationale virksomheder, men sænk den for små virksomheder Source

Støtter du Malcolm Turnbull s $ 50 milliarder selskabsskat cut? statistik drøfte

United Australia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Labor’s answer: Nej Source

Skulle den australske regering fortsætte med at investere milliarder af dollars i udviklingen af ​​det nationale bredbåndsnetværk? statistik drøfte

United Australia’s answer: Ja Source

Labor’s answer: Ja, et nationalt højhastigheds-fibernet er afgørende for fremtiden for Australiens økonomi Source

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

United Australia’s answer: Ja, men kun økologiske landbrug Source

Labor’s answer: Ja, men kun økologiske landbrug Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

United Australia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Labor vælgerne: Ja Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

United Australia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Labor’s answer: Hjælper Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

United Australia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Labor’s answer: Ja, men ved hjælp af skattelettelser for alle indbyggere Source

Skulle regeringen forbyde negative gearing? statistik drøfte

United Australia’s answer: Ja, denne indrømmelse uforholdsmæssigt gavner de rige Source

Labor’s answer: Ja, denne indrømmelse uforholdsmæssigt gavner de rige Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

United Australia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Labor’s answer: Ja Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

United Australia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Labor vælgerne: Ja Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

United Australia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Labor vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

United Australia’s answer: Ja Source

Labor’s answer: Nej, skæringer i offentlige budgetter vil påvirke økonomien negativt Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

United Australia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Labor vælgerne: Nej Source

Støtter du det Trans-Pacific Partnership (TPP)? statistik drøfte

United Australia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Labor vælgerne: Ja Source

Har du støtte en forøgelse af mineralressourcer leje skat? statistik drøfte

United Australia’s answer: Nej, og vi bør afskaffe det Source

Labor’s answer: Ja, lukke smuthuller og øge minedrift skatter Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

United Australia’s answer: Ja, så længe offshore-indkomst rapporteres Source

Labor’s answer: Nej, og det bør selskaber og erhvervsorganisationer heller ikke Source

Skulle regeringen genindføre Bygge- og Anlægsskolen Kommissionen (ABCC)? statistik drøfte

United Australia’s answer: Ja Source

Labor’s answer: Nej, den aktuelt foreslåede ABCC ville have alt for stor magt Source

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google? statistik drøfte

United Australia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Labor vælgerne: Nej Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

United Australia har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Labor’s answer: Nej, og det har ingen indre værdi Source

Diskuter denne...

Dansk