Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Afstemninger  |  Partier  | 
Green

Green’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Green’s svar: Pro-valg, men forbud efter tre (3) måneder. Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, men giv kirker ret til at nægte samkøns-ægteskaber Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, men kun efter en psykologisk undersøgelse for at vise at de forstår dette valg fuldt ud Source

Støtter du narkotikatest på live musikfestivaler? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, alt for mange mennesker er uskyldigt dømt Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, så længe de kan bestå de samme fysiske tests som mænd Source

Skulle regeringen fortsat finansiere Safe Schools Coalition? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Støtter du låsningslov? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Skulle forældrenes stigning orlov betalinger baseret på moderens løn? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, vi skal investere i renere alternativer såsom vind, vandkraft, thorium og jordvarme Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skulle regeringen tillade salg af australske land og vand landbruget til udenlandske købere? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, kun tillade lejemål Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen tillade Coal Seam Gas (CSG) projekter i Australien? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, der skal gøres for at sikre, at der ikke er nogen forurening af grundvandet mere forskning Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Skulle regeringen tillade minedrift og eksport af uran? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Har du støtte opbygningen af ​​en affald lagerfacilitet nukleare i Northern Territory? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, flyt lossepladser til Central Australien, hvor det er geologisk stabil Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Healthcare spørgsmål

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skal regeringen regulere priserne på livreddende medicin? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Skal sygeplejerske til patientforholdene øges? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Er du til fordel for universel tandpleje? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Green’s svar: Mindre, og sørg for mere finansiering fra regeringen Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skal sygehusene fortsat blive finansieret på gebyr-for-service model? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Skulle Australien acceptere asylsøgende båd indvandrere? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, skal de behandles på samme måde som dem, der ankommer med fly Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Green’s svar: Øg, vores økonomi afhænger af at virksomheder ansætter medarbejderne med de bedste kompetencer til dem laveste pris Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skal arbejdstagere fortsat blive betalt dobbelt løn på søndag? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, kun hvis de har en kriminel historie relateret til stofmisbrug Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, og regulere den hvert år i henhold til inflationen Source

Hvis deres projekter involverer vand, bør kulselskaber være underlagt yderligere statslige regler? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Green vælgerne: Færre Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Green’s svar: Fasthold den nuværende procent Source

Støtter du Malcolm Turnbull s $ 50 milliarder selskabsskat cut? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, ikke før vi reducere vores nationale gæld Source

Skulle den australske regering fortsætte med at investere milliarder af dollars i udviklingen af ​​det nationale bredbåndsnetværk? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, men kun som en midlertidig løsning for at stabilisere priserne Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Green’s svar: Hjælper Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, men i form af et større budget til infrastruktur Source

Skulle regeringen forbyde negative gearing? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, denne indrømmelse uforholdsmæssigt gavner de rige Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, men de skal være begrænset til 500% af den gennemsnitlige ugentlige indtjening. Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Støtter du det Trans-Pacific Partnership (TPP)? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Har du støtte en forøgelse af mineralressourcer leje skat? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, lukke smuthuller og øge minedrift skatter Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, og det bør selskaber og erhvervsorganisationer heller ikke Source

Skulle regeringen genindføre Bygge- og Anlægsskolen Kommissionen (ABCC)? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, vi bør udarbejde en national bredt baseret anti-korruption vagthund i stedet Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, og det har ingen indre værdi Source

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google? statistik drøfte

Green har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Kriminelle spørgsmål

Skulle regeringen forbyde import af Adler A110 løftestang-action shotgun? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, men kun efter fuldførelse af deres straf og prøveløsladelse/prøvetid Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal borgere mister deres statsborgerskab, hvis de slutte sig til en terrororganisation i et fremmed land? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, tjenesten bør være et valg i stedet for en pligt Source

Bør USA forblive i FN? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, og bruge FN's fredsbevarende styrker til at beskytte vores interesser Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skulle regeringen gennemføre militære angreb mod Nordkorea for at ødelægge deres langtrækkende missiler og atomvåben kapaciteter? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, vi bør lade Kina konfrontere dette problem. Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Skulle Australien tage en aggressiv holdning mod japanske hvalfangere? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, og tage aktiv stilling til at stoppe hvalfangst i hele verden Source

Skulle regeringen sende landtropper til at kæmpe ISIS? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, vi bør holde os ude af denne konflikt Source

Skulle Australien tillade USA at operere militærbaser placeret i Australien. statistik drøfte

Green’s svar: Nej, vi skal forfølge militære alliancer med Kina i stedet Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Green’s svar: Formindsk Source

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Green’s svar: Forøg Source

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Skulle Australien bakke det egyptiske militærs straf mod Det Muslimske Broderskab? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Har du støtter Kina-Australien frihandelsaftale? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, ikke før Kina opfylder strenge humanitære og dyrs rettigheder Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Skal regeringen regulere internettet? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Skulle forfatningen genkende Aboriginal og Torres Strait Islander mennesker? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, i tilfælde af de fleste stoffer, men ikke alle Source

Skulle regeringen tillade eksport af levende dyr til udlandet? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Skal de politiske partier være forpligtet til at køre en vis procentdel af kvindelige kandidater? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Skulle den føderale regering at investere i opførelsen af ​​et højhastighedstog? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, hvis det er en Hyperloop Source

Skulle sygeforsikringsselskaber have lov til at dække GP besøg? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen hæve renten for at forhindre en boligboble? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Skulle Australien ende monarkiet og blive en republik? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

valgspørgsmål

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

uddannelsesspørgsmål

Skal universiteterne fastsætte deres egne gebyrer? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, bør og Univerisity uddannelse være gratis for alle borgere Source

Skulle den føderale regering slå over skolens midler til staterne? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Støtter du charterskoler? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Diskuter denne...

Dansk